Dr. Stefaan Six

02-02-2024

•Richtte in 2013 Leuker Leren op als zelfstandig bijberoep.

•Onderwijservaring: 

° 2001 - 2006: fulltime leerkracht secundair onderwijs

° 2016 - heden: 100% onderzoeker en lezinghouder aan de Vrije Universiteit Brussel alsook co-promotor/begeleider van masterproeven 

° 2021 - heden: gastprofessor aan de Vives hogeschool

•Management ervaring:

° 2006 - 2016: branch manager in een financiële instelling

° 2006 - 2016: bijkomende management/staf-functies (assistant-compliance manager, preventie-adviseur, interne vertrouwenspersoon)

•Expert in levenslang leren:

° 2004-2005: meegewerkt aan een project rond Leuker Leren dat mee vormgegeven heeft aan het boek Leukere Lessen (mindmapping voor leerkrachten en docenten), geschreven door ir.Bernard Lernout en Inge Provost

° Jarenlange ervaring in het begeleiden van leerprocessen bij leerlingen en studenten hoger onderwijs

° Jarenlange ervaring in het geven van workshops over levenslang leren, onder andere via vormingsdagen van Tabor vzw voor non-profit en social profit organisaties (vzw's, scholen, ziekenhuizen, opvangcentra, etc).

° Auteur van het boek Leren studeren met geheugentechnieken (2015).

•Diploma's:

° kandidaat in de Psychologie

° licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (antropologie)

° doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)

° doctor in Public Health (Université de Liège)

•Coaching credentials:

° diploma in Life Coaching (Holbeck College)

° certificaat Coaching for Growth (VUB)

° certificaat Anxiety & Stress Management Coaching (CPD)

° certificaat Coaching in Education - Adressing the need for deep communication (Norwegian University of Science and Technology - NTNU)

° voor een volledige lijst zie https://www.linkedin.com/in/stefaansix/details/certifications/