De Leuker Leren Studiemethode

02-02-2024

Een methode die werkt... Studeren hoeft geen lijdensweg te zijn!

De sessies over Leuker Leren richten zich in de eerste plaats op studenten middelbare school of hoger onderwijs die behoefte hebben aan een duidelijke, efficiënte studieaanpak die inspirerend en leuk om te doen is. Het gaat hier over een totaal andere aanpak dan het traditionele "blokken"; Leuker Leren maakt gebruik van wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en de culturele antropologie - in die zin is deze methode vernieuwend en beter dan wat voorheen bestond. De technieken die worden aangeleerd worden onder andere gebruikt door deelnemers aan de wereldkampioenschappen memoriseren.

Veel leerlingen lopen zich op een bepaald punt in hun schoolcarrière vast omdat ze geen goede methode kennen. En ja, de meeste scholen doen wel 'iets' rond leren leren, maar het is zeer de vraag of dat ook echt helpt - te oordelen aan de massale vraag naar bijlessen zou je eerder denken van niet. Geen verwijt aan de scholen echter, want zij moeten uiteraard roeien met de riemen die ze hebben en kunnen eigenlijk geen persoonlijke begeleiding op maat voorzien (gezien de vele leerlingen die er zijn en het beperkt aantal uren dat beschikbaar is voor begeleiding). Bovendien zijn de meeste leerkrachten niet of - in het beste geval - slechts ten dele op de hoogte van de specifieke, door wetenschappelijk onderzoek ondersteunde, technieken die bestaan om je geheugen te verbeteren. Er worden heel veel bijlessen aangeboden die vakspecifiek zijn (Frans, wiskunde, ...) maar er zijn slechts heel weinigen die aanbieden om je een studiemethode te leren. Hoe kun je gemakkelijker iets van buiten leren? Hoe doe je dat praktisch? Hoe herken je de belangrijke zaken in een cursus? Hoe moet je je samenvatting zodanig maken dat ze klaar is om gememoriseerd te worden? Hoe leer je in een wip historische data van buiten zonder hoofdpijn te krijgen? Hoe krijg je meer inzicht in wat je leert? Hoe lang moet je studeren? Hoeveel moet je herhalen? Wat doe je best wel of niet? Geen saaie algemeenheden, maar een praktische methode met concrete voorbeelden en aangepast aan de leerling zelf, in overeenstemming met de leerstijl die deze heeft.

Een methode die werkt en die leuk is en waarvan er bewezen is dat je ze je hele leven lang kunt blijven gebruiken (om dan echt aan levenslang leren te kunnen doen). De lessenreeks Leuker Leren bestaat uit 5 sessies van 1 uur waarin de fundamenten van het systeem worden uitgelegd en ingeoefend. Dit is wat je eigenlijk zou moeten weten voor je ooit begint met iets te studeren, want daarna zul je het nooit meer op een andere manier willen doen! De lessen maken duidelijk hoe je moet plannen, een samenvatting maken die studeerklaar is (mindmaps), memoriseren (met behulp van geheugentechnieken), wat je leerstijl is en wat je best wel en niet doet gezien jouw specifieke leerstijl. Het lessenpakket, waarvan de "core" bestaat uit 5 lessen, richt zich dus op het aanleren van deze leervaardigheden. Het gaat hier dus niet over vakinhoudelijke problemen (daarvoor neem je best contact op met een leerkracht die dat vak geeft).