Coaching? Wat is dat?

02-02-2024

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches omschrijft het als volgt: coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Een coach helpt je je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doel blijvend kunt bereiken. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-éénrelatie van een coach en een coachee of van een coach met een team.

Een coach gaat jou dus niet "de oplossing" voor je probleem geven, maar gaat jou wel professioneel begeleiden om zelf tot de beste oplossing te komen.

Op die manier kom je tot een effectieve gedragsverandering, die dan ook blijvend in je leven geïntegreerd wordt.

Dit wordt mooi weergegeven in onderstaand gezegde:

"Geef iemand een vis en hij kan een dag eten. Leer iemand vissen en hij zal nooit meer honger hebben."

Een coach geeft geen tips of advies op basis van inhoudelijke kennis, en is niet sturend in het gesprek. Een coach vertelt je niet wat je moet doen; maar zal wel ervoor zorgen dat het coachtraject jou zal helpen om tot een nieuw inzicht te komen. De coach is de expert in het begeleiden en het traject, de coachee is de expert in zichzelf als persoon. Als je vastgelopen bent met iets, dan is de coach degene die jou zal helpen om zelf tot een duurzame oplossing te komen.

Coaching is ook geen psychotherapie - daarvoor ga je best bij een psycholoog langs. Wat overigens niet wil zeggen dat er niet kan gecoacht worden rond psychosociale aspecten, maar die zijn dan niet zo ernstig dat ze de hulp van een psycholoog behoeven (ze zijn niet "klinisch"). Indien het toch nodig blijkt, wordt altijd een professionele doorverwijzing gedaan naar een psycholoog.

De lengte van een coachingtraject hangt af van persoon tot persoon en de problematiek waar het over gaat. Een gemiddelde aantal sessies in een  coachingtraject ligt tussen 7 en 10 (aan 1,5 uur per sessie).