Leuker Leren

Leuker Leren 2023

Dr. Stefaan Six

Leuker Leren

Richtte in 2013 Leuker Leren op als zelfstandig bijberoep. Onderwijservaring: ° 2001 - 2006: fulltime leerkracht secundair onderwijs ° 2016 - heden: 100% onderzoeker en lezinghouder aan de Vrije Universiteit Brussel alsook co-promotor/begeleider van masterproeven ° 2021 - heden: gastprofessor aan de Vives hogeschool Management ervaring: ° 2006 - 2016: branch manager in een financiële instelling ° 2006 - 2016: bijkomende management/staf-functies (assistant-compliance manager, preventie-adviseur, interne vertrouwenspersoon) Expert in levenslang leren: ° 2004-2005: meegewerkt aan een project rond Leuker Leren dat mee vormgegeven heeft aan het boek Leukere Lessen (mindmapping voor leerkrachten en docenten), geschreven door ir.Bernard Lernout en Inge Provost ° Jarenlange ervaring in het begeleiden van leerprocessen bij leerlingen en studenten hoger onderwijs ° Jarenlange ervaring in het geven van workshops over levenslang leren, onder andere via vormingsdagen van Tabor vzw voor non-profit en social profit organisaties (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, opvangcentra, etc). ° Auteur van het boek Leren studeren met geheugentechnieken (2015). Diploma’s: ° kandidaat in de Psychologie ° licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (antropologie) ° doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) ° doctor in Public Health (Université de Liège)
Leuker Leren 2022

Leuker Leren

Dr. Stefaan

Six

Leuker Leren

•	Richtte in 2013 Leuker Leren op als zelfstandig bijberoep. •	Onderwijservaring: 	° 2001 - 2006: fulltime leerkracht secundair onderwijs	° 2016 - heden: 100% onderzoeker en lezinghouder aan de   Vrije Universiteit Brussel alsook co-promotor/begeleider van   masterproeven ° 2021 - heden: gastprofessor aan de Vives hogeschool •	Management ervaring:	° 2006 - 2016: branch manager in een financiële instelling	° 2006 - 2016: bijkomende management/staf-functies (assistant-  compliance manager, preventie-adviseur, interne vertrouwenspersoon) •	Expert in levenslang leren:	° 2004-2005: meegewerkt aan een project rond Leuker Leren dat mee   vormgegeven heeft aan het boek Leukere Lessen (mindmapping voor   leerkrachten en docenten), geschreven door ir.Bernard Lernout en   Inge Provost	° Jarenlange ervaring in het begeleiden van leerprocessen bij leerlingen   en studenten hoger onderwijs	° Jarenlange ervaring in het geven van workshops over levenslang leren,   onder andere via vormingsdagen van Tabor vzw voor non-profit en   social profit organisaties (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, etc).	° Auteur van het boek Leren studeren met geheugentechnieken (2015). •	Diploma’s:	° kandidaat in de Psychologie	° licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (antropologie)	° doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)	° doctor in Public Health (Université de Liège)